OM PROJEKTET

Åsenhöga skola var i behov av om- och tillbyggnad av sina befintliga lokaler. Vi fick då uppdraget att projektera handlingar som skulle innefatta både en ny förskola, ny gymnastiksal, inplacering av ny hiss, skolmatsal, rum åt kurator, lärare, sjuksyster samt se över tillgänglighet.

 

Utseendemässigt valde vi att utföra de nya fasaderna på tillbyggnaderna helt annorlunda gentemot den befintliga skolan med rött tegel. Därav blev valet skivmaterial i återkommande liggande mönsterform men i olika kulörer som återkopplar till vår natur. Blå/ljusblå symboliserar HAVET, vit/beige symboliserar BERGEN och grönt symboliserar SKOGEN. Passande val i denna fina skolmiljö!

 

ÅSENHÖGA FÖRSKOLA