OM PROJEKTET

De gamla industrilokalerna som tidigare nyttjades av Arla i Halmstad hade stått utan verksamhet en längre period och var riktigt nedgångna. LW Förvaltning såg dock potentialen i lokalerna förvärvade fastigheten.

 

Arbetsförmedlingen hade just då sina enheter spridda över hela staden och ville helst få in samtliga under ett och samma tak just för att underlätta både för anställda och deras besökare. Där kunde LW Förvaltning erbjuda sina lokaler och anpassa dessa efter kundens önskemål samt konstruera byggnaden efter dagens byggregler och normer. Vi har genom vår breda kompetens tagit fram bygghandlingar för utförandeentreprenad både gällande Arkitektur och Konstruktion i nära samarbete med fastighetsägare och verksamhet. Vi har även tagit fram Arbetsmiljöplan i egenskap av BAS-P, utfört tillgänglighetsutredning och haft uppdrag som kontrollansvarig nivå K.

 

Det krävdes en omfattande renovering samt att byggnaden byggdes ut för att få lokalerna anpassade till den nya verksamhetens alla funktioner. Många nya öppningar och passager genom bärande väggar krävde många avväxlingar med stål. Liksom många övriga äldre lokaler som renoveras krävdes också en kontinuerlig kontroll av byggnationen för att tillgodose att inga försämringar av den befintliga konstruktionen uppstod. Därav fordrades många besök på plats samt kompetensen att kunna ta fram specialanpassade lösningar som passade den befintliga byggnaden och dess nya verksamhetsbehov.

 

Det tillfogades två nya glasade vindfång med entréer och hiss, ett för besökande och ett för den egna personalen på arbetsförmedlingen. Det tillfogades en ny glasad passage i byggnadens mitt för att kunna tillgodose nåbarheten inom det vidsträckta bottenplanet samt att utrymningsvägarna ska vara tillfredsställande. Verksamheten var även i behov av ett stort konferensrum för 120 personer. Då detta utrymme inte fanns tillgängligt i byggnadens befintliga delar fick även detta byggas till. Den delen utformades med samma fasadmaterial liksom övrig byggnad samt med en stomme av stål. Till icke bärande innerväggar har Moelvens systemväggar Eurowand använts för att kunna skapa flexibla kontorsrum för att på så vis kunna anpassas till en föränderlig verksamhet.

 

Byggnaden har i stort sett behållit dess ursprungliga formspråk med tegelfasader och platta tak. Dock har byggnaden genomgått ett omfattande ansiktslyft med uppfräschade fasader, ny takbeläggning i svart plåt samt nya svarta fönsterpartier som binder ihop byggnaden på ett elegant sätt. Även den utvändiga miljön har förbättrats avsevärt med nya stensatta trappor och gångvägar som slingrar sig runt och knyter samman byggnadens utbredning på ett enhetligt vis.

 

Arbetsförmedlingens yta på ca 3600 m² inhyser välkomnande mottagningsytor, kontor, föreläsningssal, personalrum, kök/pentry, grupprum, mötesrum samt matplats både ute och inne för personal. Med andra ord, allt som krävs för att kunna tillgodose verksamheten med ändamålsenliga lokaler.

 

2014 nominerades byggnaden till Halmstads arkitekturpris.

ARBETSFÖRMEDLINGEN