OM PROJEKTET

Villan med fastighetsbeteckning Astronomen 1 utsattes 2006 för en svår brand. Byggnaden fick genomgå omfattande återuppbyggnad och restaurering för att kunna återställas till sitt ursprungliga skick och karakteristiska utseende.

 

Byggnadens murade grund och väggar av tegel klarade sig bra i branden såsom bilden ovan visar. Däremot blev både bjälklag och takkonstruktion av trä förstört. Vårt uppdrag som konstruktörer var att dimensionera och projektera dessa delar som krävde återuppbyggnad. Byggnaden restaurerades också med nytt bjälklag av limträ samt nya takstolar i trä. Då det är en äldre byggnad kunde man dock inte utföra det nya bjälklaget med svenska dimensioner utan fick använda sig av tyska limträdimensioner för att de skulle passa in i tegelväggens befintliga ursparingar.

 

Bilden nedan visar hur byggnaden ser ut efter dess restaurering som åter fick sin vackra takbeklädnad av zink liksom sitt ursprung.

 

 

Astronomen