OM PROJEKTET

I de centrala delarna av Halmstad ligger bostadsfastigheterna Buketten 4 & 5.

 

Här gestaltade vi förslagshandlingar för en omfattande om- och tillbyggnad av de bägge fastigheterna. De befintliga fristående bostadshusen föreslås sammanbyggas samt utökas med inrett vindsplan. På innergården tillskapas en loftgång som sammanbinder alla delar.

 

Fasadmaterialen är ljus respektive mörk puts där kontrasterna skapar en illusion av att byggnadens längd upplevs kortare.

 

 

 

BUKETTEN