OM PROJEKTET

Ecofix är en industribyggnad med kontor beläget i Fyllinge utanför Halmstad. Här utförde vi både arkitekt- och konstruktionshandlingar samt medverkade även som projektledare. Byggnaden innehåller produktion på 450 m² samt råvarulager och färdigvarulager på sammanlagt 770 m². Byggnaden inhyser även kontor och omklädningsrum i två plan samt har en välkomnande glasad entré.

 

Byggnadens stomme består av stål med fackverkstakstolar. Husets fasader är uppförda på en betongsockel samt beklädd helt i plåt av varierande utseende, bl.a. trapetskorrugerad samt kassetter.

 

 

 

 

ECOFIX