OM PROJEKTET

Vi har, på uppdrag av PEAB, projekterat nybyggnaden av ett vård- och omsorgsboende i centrala Halmstad. Det är Aleris, ett privat vårdföretag, som etablerar sin verksamhet i de nya lokalerna.

 

Vårdboendet inriktar sig på äldrevård och innehåller 54 lägenheter som är fördelade på sex enheter med nio lägenheter vardera. Boendet innehåller både gemensamhetsutrymmen med ett ”plaza” för större samlingar samt privata utrymmen för rekreation eller vila i avskildhet. Förutom boende innehåller lokalerna erforderliga personal- och kontorsutrymmen samt arbetsrum för sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterskor på drygt 300 m². Miljön i boendet har skapats med fokus på att ge en hemlik känsla. Boendeplanen är därav utformade med äkta trägolv i ek tillsammans med lugn och harmonisk färgsättning. Ett genomgående tema i byggnaden är konst och kultur. Tillsammans med verksamheten tog vi fokus på Halmstadgruppen, som är en lokal konstnärsgrupp med flera kända konstnärer. Ett känt konstverk valdes ut per våningsplan som sedan förstorades upp till en fondtapet. Därefter har konstverkets ingående färger fått styra val av kulörer på dörrar, väggar, golv, kakel och dylikt. Fasaden är utformad med tegel och puts samt liggande ekpanel vid huvudentrén. Just valet av ek genomsyras som en röd tråd i hela byggnaden med tanke på valet av golv, invändiga glaspartier och dörrar, handledare och listverk.

 

Grunden är utformad med platta på mark samt en mindre källardel. Byggnadens stomme består av platsgjutna väggar, pelare och bjälklag av betong. Takets stomme består av prefabricerade trätakstolar med taktäckning papp samt mörkgrå plåt.

 

HALMSTAD PLAZA