OM PROJEKTET

I kvarteret Barometern 8 har vi utfört konstruktionshandlingar för ett nytt flerbostadshus inklusive ett parkeringsgarage i källarplan samt två ombyggnationer av befintlig byggnad.

 

Flerbostadshuset är beläget i centrala Halmstad och innehåller ett antal hyreslägenheter i varierande storlekar. Byggnadens stomme består av betongbjälklag som är gjutet på plattbärlag. De bärande väggarna består av betong med pelare av stål. Källarplanet och parkeringsgaraget är utformade av vattentät betong.

 

Denna byggnad nominerades till Halmstad kommuns arkitekturpris 2014.

 

 

Kv. Barometern 8