OM PROJEKTET

Kv. Batteriet utgör flerbostadshus beläget i centrala Halmstad. Bostäderna är fördelade i två huskroppar och innefattar totalt 30 st bostadsrätter som är belägna på fyra våningsplan samt vindsvåning. Källarvåningar innehåller komplementutrymmen såsom teknik och förråd.

 

Konstruktionsavdelningen på Maddison Konsult utförde samtliga konstruktionshandlingar. Byggnadens stomme består av betongbjälklag som är gjutet på plattbärlag. De bärande väggarna består av betong samt pelare av stål.

 

 

Kv. Batteriet