OM PROJEKTET

I detta projekt utförde Maddison Konsult både arkitekt- och konstruktionsritningar för om- och tillbyggnad av gårdsbyggnaden på fastigheten Kv. Biskopen 2. Den befintliga byggnaden är beläget strax utanför centrum i Halmstad, bredvid Arbetsförmedlingens nya lokaler.

 

Den befintliga byggnaden har byggts på med ett våningsplan som kragar ut över den befintliga huskroppen. Byggnaden har även byggts till på framsidan med ett välkomnande glasat vindfång samt en snedställd utkragande byggnadsdel på byggnadens baksida. Byggnadens befintliga fasad på nedre plan har fått en ny kostym med vit puts, svarta fönster- och glaspartier. Det påbyggda våningsplanet har klätts med fasadmaterial i svart kulör som stöttas upp med svarta pelare.

Byggnadens utformning skapar på så vis en egen karaktär och sticker verkligen ut från kringliggande byggnader. Grunden och ytterväggarna från den befintliga konstruktionen har man valt att behålla. Nya plintar till de utvändiga pelarna har gjutits. Byggnadens stomme består av trä och stål medan pelare samt balkar endast är av stål.

 

Byggnaden nyttjas som kontorslokaler och är tveklöst en inspirerande miljö att arbeta i!

KV. BISKOPEN