OM PROJEKTET

För Kv. Boktryckaren utförde vi konstruktionshandlingar som är ett flerbostadshus i centrala Halmstad.

 

Kv. Boktryckaren innehåller hyresrätter med 13 st lägenheter. Byggnaden är utformad som ett lågenergihus. Byggnadens stomme består av betongbjälklag som är gjutet på plattbärlag. De bärande väggarna består av betong samt pelare av stål.

 

 

 

Kv. Boktryckaren