OM PROJEKTET

Kv Järneken är beläget på Nissastrand i centrala Halmstad. Vi har utfört konstruktionshandlingar på ett lamellhus samt ett punkthus på uppdrag av NCC Construction som är totalentreprenörer.

 

Husen innehåller sammanlagt 51 lägenheter som är fördelade på sex våningsplan. Husens stomme består av platsgjutna betongväggar, stålpelare, betongbjälklag med plattbärlag samt takstolar av trä. Grundkonstruktionen är utförd som en jämnstyv grundplatta på stödpålar. Ena huskroppen är utformad med en källare av vattentät betong och den andra huskroppen saknar källare. Detta innebar olika grundläggningsmetoder. I vårt uppdrag ingick även att ansvara för samordningen när det gällde olika entreprenörer, såsom stålentreprenör, plattbärlagsentreprenör och självklart byggentreprenör.

 

Byggnaderna stod inflyttningsklara under hösten 2011.

 

 

 

 

Kv. Järneken 4