OM PROJEKTET

För Gislaveds kommun vann vi ett parallellt uppdrag, att utforma den nya sporthallen i Smålandsstenar.

 

Smålandsstenar är i skriande behov av en ny idrottshall som kan tillgodose ortens olika idrottsföreningar och sportintresserade ungdomar med ändamålsenliga lokaler. Nu ska det äntligen bli verklighet!

 

En ny fristående A-hall kommer att uppföras med generösa läktarplatser samt tillhörande personal- och omklädningsrum. En mindre separat byggnad föreslås uppföras för ”Hälsolyftet”, en gymverksamhet för alla åldrar, men som separeras från den dagliga skolverksamheten och övriga sportevenemang. Byggnaderna kommer dock att knytas samman visuellt genom fasadutformning men även genom sammanlänkande skärmtak.

 

Kring och förbi byggnaders entréer förläggs en gårdsgata för att skapa en lugnare och tryggare plats för fotgängare, cyklister och trafikanter. Stort fokus ligger på tillgänglighet där man enkelt kan förflytta sig från parkering och vidare ha full tillgång till byggnadernas olika verksamheter.

 

Med enkla medel skapas vackra och effektfulla fasader med lokal förankring.

 

 

SMÅLANDSSTENAR SPORTHALL