OM PROJEKTET

Vi tog fram förslagshandlingar på framtida hotell- och handelsverksamhet i Tylösand, Halmstad.

 

Området studerades noggrant för att kunna ge förslag på lämplig placering av verksamheten. Tylösand är en av Sveriges mest kända badorter och ett omtyckt turistmål med sina vidsträckta stränder. Därav har stor vikt lagts vid att den föreslagna byggnationen ej påverkar viktiga naturvärden negativt liksom de boende i området.

VÄSTKUST HOTELL