OM PROJEKTET

Villan är beläget intill kustremsan i Söndrum utanför Halmstad. För denna villa utförde vi konstruktionshandlingar. Arkitekten John Lindau har utformat arkitektritningarna.

 

Byggnaden består av ett plan med en öppen planlösning i oregelbundna former som skapar en spännande interiör. Rumsvolymen är välutnyttjad med ryggåstak och limträbalkar i nock.

 

Vindstabiliteten har i denna villa studerats extra noga då byggnaden är belägen intill kusten där vindlasten är högre. I samband med en så öppen och oregelbunden planlösning har denna byggnad ställt krav på speciella konstruktionslösningar. Byggnadens konstruktion består av bärande väggar i trä samt takbalkar av limträ.

 

 

 

Villa Frösakull CK