OM PROJEKTET

Vi fick i uppdrag att ta fram förslagshandlingar åt Gislaveds kommun gällande kvarteret Vitsippan. Uppdraget innefattade att skapa ett nytt tillgängligt och trivsamt bostadsområde med varierande byggnation.

 

 

 

 

VITSIPPAN